Jak długo trwa egzekucja z nieruchomości

Maj 26, 2020 0 Przez admin

Zalegam ze spłatą bankowej pożyczki i bank chyba szykuje się do przekazania sprawy komornikowi. Chcę spłacić tą pożyczkę ale mam problemy ze znalezieniem nowej pracy. Rodzice mogą mi pomóc w spłacie ale w ratach i zakładając że ich pomoc będzie jedynym finansowaniem spłat, to spłacanie w ten sposób potrwa około 4 miesięcy. Posiadam własne mieszkanie i nie chce aby komornik zlicytował je. Czy jest to realne że zostanie ono zlicytowane przed upływem czterech miesięcy?

Wiedząc z praktyki jak długo trwa egzekucja z nieruchomości uważamy że w okresie czterech miesięcy jest mało realne aby doszło do jej licytacji. Nawet jeśli bank wystąpi do komornika z wnioskiem o egzekucje tylko z nieruchomości, to komornik musi najpierw wezwać Pana do zapłaty długu i dopiero po upływie 14 dni może przystąpić do opisu i oszacowania nieruchomości o ile bank złoży stosowny wniosek i uiści zaliczkę na biegłego którego zadaniem będzie oszacowanie nieruchomości. Termin opisu i oszacowania też nie jest wyznaczany z dnia na dzień, podobnie jak termin licytacji. Ponadto, po dokonaniu opisu i oszacowania może Pan zakwestionować wartość na jaką biegły sądowy oszacował nieruchomość składając do sądu skargę na opis i oszacowanie nieruchomości. Jeżeli sąd przychyli się do Pana skargi, to nieruchomość trzeba będzie ponownie oszacować. Jeżeli sąd nie przychyli się do Pana skargi to może Pan wnieść zażalenie od takiej decyzji i znów zyska Pan z kilka miesięcy czasu.
Reasumując, w takiej sytuacji naszym zdaniem jest mało prawdopodobne a raczej wręcz niemożliwe aby doszło do licytacji nieruchomości przed upływem czterech miesięcy. Podobno do czasu oszacowania mija nie mniej niż pół roku: http://winny.info.pl/egzekucja-kredytu-czyli-ile-czasu-jeszcze-pomieszkasz/. Możliwe też, że bank nie będzie kierował wniosku o opis i oszacowanie nieruchomości gdy otrzyma częściową spłatę pożyczki a następnie kolejną. Inna sprawa, że nieruchomości zamieszkałe nie cieszą się dużym zainteresowaniem na licytacjach i w wielu przypadkach licytacja zamieszkałej nieruchomości nie dochodzi do skutku z powodu braku licytantów.