Kiedy komornik pozostawia tytuł wykonawczy w aktach?

Luty 26, 2020 0 Przez admin

Wierzyciel przekazał komornikowi tytuł wykonawczy do egzekucji. Komornik wysłał powiadomienia o wszczętej egzekucji. Ja nim dostałem powiadomienie o egzekucji zapłaciłem całość wierzycielowi. Komornik na wniosek wierzyciela umorzył postępowanie i klauzulę odesłał wierzycielowi. Komornik chciał ode mnie 5% kwoty egzekwowanej. Sąd postanowił że należy mu się tylko 100zł ponieważ roszczenie zapłaciłem przed otrzymaniem powiadomieniem o wszczętej egzekucji . I pytanie czy nie powinien komornik zatrzymać w aktach tytułu wykonawczego?

O zatrzymaniu przez komornika tytułu wykonawczego mowa w Art. 816. § 1 kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że po ukończeniu postępowania egzekucyjnego należy na tytule wykonawczym zaznaczyć wynik egzekucji i tytuł zatrzymać w aktach, a jeżeli świadczenie objęte tytułem nie zostało zaspokojone całkowicie, tytuł zwrócić wierzycielowi.

Wygląda na to, ze skoro jako dłużnik spłacił Pan dług bezpośrednio wierzycielowi zanim otrzymał Pan zawiadomienie od komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, to przyjmuje się (i słusznie), że nie jest to efekt działania komornika czyli że postępowanie egzekucyjne nie zostało przeprowadzone więc nie ma tu zastosowania przytoczony wyżej przepis. Nie znajduję też innego przepisu który nakazuje w takim przypadku komornikowi zatrzymanie tytułu wykonawczego w aktach sprawy. Reasumując wygląda na to, ze komornik postąpił zgodnie z obowiązującym prawem zwracając tytuł wykonawczy wierzycielowi.