Komornik wzywa do kancelarii celem wyjawienia majątku

Styczeń 23, 2020 2 Przez admin

Zgłaszam się ponownie do Pana bo dziś zastałam w skrzynce wezwanie z dnia dzisiejszego na jutro do kancelarii komorniczej „celem złożenia oświadczenia oraz wyjaśnień” w związku z przepisami itd. Jest to skrawek kartki, który nie był nawet w kopercie.
Nadmieniam iż 7.01. wysłałam już takie oświadczenie droga pocztowa, wypełniając przesłany mi wniosek. Podałam wtedy tak jak Pan kazał oba konta bankowe itd. Według mnie zostało wszystko wypełnione dokładnie i wyczerpująco. Chcę napisać jeszcze że to drugie konto zostało przez tego komornika zajęte dopiero w tym tygodniu (poniedziałek lub wtorek) a nie po pół roku jak Pan twierdził.
Więc moje pytanie brzmi dlaczego jeszcze zostaje wzywana, czyżby wynika to z tego że komornik jest taki, czy to, że po prostu mieszkam w tym samym mieście i „chce mnie zobaczyć”? Może jest nad wyraz skuteczny i nieustępliwy.

Jaką podstawę prawną – przepis kpc podał na kartce komornik wzywając Panią? Jeżeli Art. 801(1) – kpc, to musi Pani się stawić celem wyjawienia (złożenia wykazu) majątku zgodnie z ww. przepisem ale jeżeli poprzednie pismo do złożenia oświadczenia też było na tej podstawie i z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za fałszywe lub niekompletne oświadczenie, to według mnie można uznać, że już Pani wywiązała się z tego obowiązku. Można wtedy zatelefonować do komornika i powiedzieć, że już na piśmie Pani przesłała i dlaczego wzywa do stawienia się w kancelarii. Jeżeli natomiast poprzednie oświadczenie nie było na podstawie Art. 801(1) kpc to niestety, trzeba się stawić skoro tak sobie zażyczył.

Ja nie twierdziłem, że konto które poda Pani komornikowi zostanie zajęte po pól roku, to normalne że otrzymawszy je od Pani w oświadczeniu zajął je od razu. Mnie chodziło i chodzi o to, że jeśli po tych zajęciach (i po rozesłaniu przez komornika zapytań do banków co z pewnością miało już miejsce) teraz otworzy Pani nowe konto nie informując o nim komornika, to prawdopodobnie nieprędko się o nim dowie, może za ok. pół roku. To zdanie na podstawie doświadczeń nie tylko moich: http://egzekutor.edu.pl/jak-czesto-komornik-szuka-kont-bankowych-danego-dluznika/.

Tak, poprzednie było na podst art 801(1) kpc oraz 801 punkt 1kpc, jak Pan mówi i pod tymi rygorami jak Pan twierdzi. A teraz mam na podst art 761 kpc oraz art 801(1) kpc (napisałam tak jak widnieje).
I tak jak mówię, jest to wycinek kartki napisanej na komputerze, który nie był nawet w kopercie ani nie potwierdziłam odbioru jak za list polecony. Było to wrzucone do skrzynki. I tu na tym wezwaniu nie ma pouczenia o karze grzywny i jakiejkolwiek innej. Proszę o w miarę szybka odp bo kancelaria jest do godz 16, jeśli miałabym dziś jeszcze tam zadzwonić.

Art. 761 kpc który został „dołożony” przez komornika do drugiego wezwania nie obliguje dłużnika do stawienia się w kancelarii a co do 801(1) to już Pani udzieliła informacji (ja bym nie stawił się więc) chyba że w tym piśmie nie wzywał Panią do złożenia wykazu całego Pani majątku a taki jest cel ww przepisu. Jeżeli nie wzywa do podania wszystkich składników majątku, to trzeba by się stawić według mnie bo może chce aby złożyła Pani wykaz wszystkich składników majątku.

Nie wiadomo, czy nie sfilmował wrzucania wezwania do skrzynki na listy dzięki czemu ma dowód na okoliczność tego, że wezwanie zostało umieszczone w skrzynce na listy.